Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής του Ε.Πα.Μ.


Για την καλύτερη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την απόκτηση νομικής μορφής του Μετώπου μας συγκροτήθηκε, μετά από πρόταση των πρ. Κεντρικών Οργάνων του Μετώπου,  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από μέλη του Ε.ΠΑ.Μ. η οποία κατέληξε στην εξής διαδικασία:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 /3/2012 σε όλους τους πυρήνες του Ε.ΠΑ.Μ. πανελλαδικά σε τόπο, ώρα και με διάρκεια που θα καθορίσουν οι Συντονιστές των πυρήνων.

2. Το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν τα μέλη μας είναι: Συμφωνείτε το Ε.ΠΑ.Μ. να λάβει τη νομική μορφή του κόμματος, διατηρώντας τον πολιτικό χαρακτήρα του Μετώπου; Συμφωνώ ή Διαφωνώ.

3. Η ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας με τη φυσική παρουσία των μελών στους πυρήνες θα αναληφθεί από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή του κάθε πυρήνα, είτε ταυτιζόμενη με τα μέλη του Συντονιστικού, είτε ειδικά εκλεγμένη για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, η λήξη της οποίας για τη διευκόλυνση της καταμέτρησης των ψήφων θα πρέπει να είναι το αργότερο η ώρα 19:00.

4. Οι κατά τόπους πυρήνες πρέπει να συγκαλέσουν τα μέλη τους σε συζήτηση πάνω στο θέμα της ψηφοφορίας και να δοθεί χρόνος σε όσους επιθυμούν να τοποθετηθούν. Η συζήτηση θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν της την ανακοίνωση των προσ. επιτροπών αλλά και την μελέτη των νομικών του ΕΠΑΜ σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες που αφορούν την νομική μορφή του Μετώπου. Οι συζητήσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση της ελεύθερης διατύπωσης ιδεών και απόψεων μέσα στο Μέτωπο και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο 10 Μαρτίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

5. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι επιμέρους Εφορευτικές Επιτροπές θα αποστέλλουν με φαξ στο 210 3466224 ή e-mail στο ekloges@epam-hellas.gr τους καταλόγους με όλα τα στοιχεία των ψηφισάντων και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέχρι ώρα 21:00 βάσει της Φόρμας που θα έχετε λάβει εγκαίρως. Τα πρωτότυπα προτείνουμε να αποσταλούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με το συντομότερο και ασφαλέστερο τρόπο, ώστε τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012. Υπεύθυνοι για την ταυτοποίηση των στοιχείων των μελών που θα ψηφίσουν θα είναι οι Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές κάθε πυρήνα.

6. Για να διευκολυνθούν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στην κεντρική βάση του Ε.ΠΑ.Μ. αλλά στην περιοχή τους δεν έχει δημιουργηθεί πυρήνας, αφορά και τους Έλληνες του εξωτερικού, θα έχουν τις εξής δυνατότητες ψηφοφορίας:

Να αποστέλλουν μέχρι την ώρα 19:00
α) με fax στο 210 3466224
ή β) e-mail στο ekloges@epam-hellas.gr
τη φόρμα που έγκαιρα θα τους αποσταλεί
ή γ) με τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο τηλ. 210 3466224.

Το e-mailekloges@epam-hellas.gr θα ξεκινήσει να λειτουργεί την Κυριακή 11/3/2012 το πρωί στις 7:00 και θα παύσει στις 19:00.

Και στις τρείς παραπάνω εναλλακτικές περιπτώσεις ψηφοφορίας από απόσταση απαιτείται να δηλωθούν τα πλήρη στοιχεία που έχουν δοθεί από τα μέλη μας κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, καθώς και ο αριθμός του Δελτίου Ταυτότητάς τους.

Μετά την Πέμπτη 8/3/2012 που θα έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρονικές εγγραφές, για οποιαδήποτε πληροφορία θα επικοινωνείτε στα τηλ.: 6943 838001 ώρες 8:00 – 16:00 και 210 3466224 ώρες 16:00 – 21:00 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:
1.       Δουλφής Γιάννης
2.      Δραμιτίνου Κάλλι
3.      Λεβίδη Μάρα
4.      Σπανοπούλου Καλυψώ
5.      Χαρτάλος Χρυσόστομος

              Αθήνα 3/3/2012