Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όπως είχε προγραμματισθεί, την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής των μελών του ΕΠΑΜ. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, έχουν ήδη γίνει εγγραφές χιλιάδων μελών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν έχει, όμως, ολοκληρώσει την εγγραφή της η πλειοψηφία των μελών που υπάρχουν στους καταλόγους μας. Επειδή πολλά μέλη μας είτε αμέλησαν να εγγραφούν είτε δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προτείνουμε την παράταση των ηλεκτρονικών εγγραφών για μία ακόμη εβδομάδα. Μέχρι και την Πέμπτη 8 Μαρτίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών ώστε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία της 11ης Μαρτίου και στην οργάνωση της ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ και του Συνεδρίου.

Εφιστούμε την προσοχή των Συντονιστικών Οργάνων των πυρήνων να ελέγξουν τις εγγραφές που έχουν γίνει, διότι πολλοί που έχουν εγγραφεί δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστοί στους πυρήνες ώστε να διευκρινισθεί αν επιθυμούν να ανήκουν στα μέλη ή στους φίλους. Για τον σκοπό αυτόν οι συντονιστές όλων των πυρήνων πρέπει να ζητήσουν από τον υπεύθυνο των ηλεκτρονικών εγγραφών τα ονόματα των ήδη εγγεγραμμένων. Επίσης πρέπει να εκμεταλλευθούν τις υπόλοιπες ημέρες για να έρθουν σε άμεση επαφή με όσα μέλη των πυρήνων τους δεν έχουν κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή τους και να τα εγγράψουν οι ίδιοι εφ’ όσον δεν μπορούν. Αν, όμως, δεν το επιθυμούν, να καταχωρηθούν στον κατάλογο των φίλων του ΕΠΑΜ. Δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες θα έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν με τον υπεύθυνο των ηλεκτρονικών εγγραφών στο itdpt@epam-hellas.gr.Πολιτική Επιτροπή του ΕΠΑΜ

1 Μαρτίου 2012
http://epam-hellas.gr/Deltia_typou/642