Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Ψηφορία Μελών ΕΠΑΜ την Κυριακή 11- 3- 2012 - Υπενθύμιση

Ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 /3/2012 σε όλους τους πυρήνες του Ε.ΠΑ.Μ. πανελλαδικά και το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν τα μέλη μας είναι: Συμφωνείτε το Ε.ΠΑ.Μ. να λάβει τη νομική μορφή του κόμματος, διατηρώντας τον πολιτικό χαρακτήρα του Μετώπου;

Για να διευκολυνθούν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στην κεντρική βάση του Ε.ΠΑ.Μ. αλλά στην περιοχή τους δεν έχει δημιουργηθεί πυρήνας, αφορά και τους Έλληνες του εξωτερικού, θα έχουν τις εξής δυνατότητες ψηφοφορίας:

Να αποστέλλουν μέχρι την ώρα 19:00
α) με fax στο 210 3466224
ή β) e-mail στο ekloges@epam-hellas.gr
τη φόρμα που έγκαιρα θα τους αποσταλεί
ή γ) με τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή στο τηλ.   210 3466224      .

Το e-mail: ekloges@epam-hellas.gr θα ξεκινήσει να λειτουργεί την Κυριακή 11/3/2012 το πρωί στις 7:00 και θα παύσει στις 19:00.

Για την διαδικασία ψηφοφορίας από απόσταση απαιτείται να δηλωθούν τα πλήρη στοιχεία που έχουν δοθεί από τα μέλη μας κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, καθώς και ο αριθμός του Δελτίου Ταυτότητάς τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα επικοινωνείτε στα τηλ.:      
      6943 838001       ώρες 8:00 – 16:00 και    
       210 3466224       ώρες 16:00 – 21:00