Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΠΑ.Μ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Μετά την ολοκλήρωση της καθολικής ψηφοφορίας μεταξύ όλων των επίσημα εγγεγραμμένων μελών μας, την Κυριακή 11/3/2012 με το ερώτημα Συμφωνείτε το Ε.ΠΑ.Μ. να λάβει τη νομική μορφή του κόμματος, διατηρώντας τον πολιτικό χαρακτήρα του Μετώπου; και της καταμέτρησης* και  καταχώρησης των αποτελεσμάτων, τα ανακοινώνουμε σήμερα δημόσια:
Εγγεγραμμένα μέλη            :           4036 
Ψήφισαν                                :          2291
Έλαβαν                                  : ΣΥΜΦΩΝΩ           : 2165
                                                : ΔΙΑΦΩΝΩ              : 126
*Λόγω τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν σε ορισμένους απομακρυσμένους πυρήνες τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις παραλάβουμε τις επίσημες καταστάσεις, ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων. Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν το 98% του συνόλου των αποτελεσμάτων.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή:
1. Δουλφής Γιάννης
2. Δραμιτίνου Κάλλι
3. Λεβίδη Μάρα
4. Σπανοπούλου Καλυψώ
             5. Χαρτάλος Χρυσόστομος
Αθήνα 13 Μαρτίου 2012